PK Servis
E-mail Uložit PDF Tisknout

O-kroužky, V-kroužky

O-kroužky

ICS O-kroužky
Statické, za určitých podmínek také dynamické těsnění pro všechny průmyslové obory. O- kroužky jsou k dodání ve všech standardních velikostech a v různých materiálech a tvrdostech. Podle provozního tlaku, šířky mezery a tvrdosti materiálu jsou O-kroužky proti vniknutí do mezery a opatřeny opěrným kroužkem.

ICS O-kroužky zvláštních rozměrů a z nestandardních materiálu
Náš sklad forem obsahuje vedle dlouhodobě vyráběných standardních velikostí a materiálů velký počet zvláštních rozměrů a speciální materiály. Například O-kroužky ze silikonu, polyuretanu nebo PTFE ve standardních a zvláštních rozměrech (viz také Simriz a Simwhite). Rádi V8m poradíme optimální volbou pro Vaši speciální montáž O-kroužku. Dbejte prosím také našich informací k O-kroužkům ve funkčně orientovaných zvláštních tvarech.

ICS O-kroužky a O-kroužky zvláštních tvarů z perfluoelastomeru Simriz
O-koužky ze Simriz materiálu mají podobné odolnosti jako PTFE těsnění jak proti agresivním médiím, tak také v širokém teplotním rozsahu (teplotně do + 220°C), avšak jsou elastické. Nad to se vyznačují nízkým zplyněním za tepla a vakua a tím mají mnohonásobně vyšší životnost proti O-kroužkům z obvyklých eleastomerů. ICS O-kroužky z materiálu Simriz jsou ve standardních velikostech k dodání v krátké době od objednání.
 
ICS O-kroužky ve funkčně orientovaných zvláštních tvarech
Pro speciální případy použití vyvinuté ISC O-kroužky. Utěsnění rotujících částí stroje proti kapalným a plynným médiím. Za určitých podmínek je také možné použití jako dynamického těsnícího prvku u axiálního, rotačního a oscilujícího pohybu. Výrobou ze standardních materiálů je možné plně pokrýt velmi rozsáhlé spektrum použití.

Opláštěné ICS O-kroužky z eleastomerů
Elastomerní jádro se skládá z FKM nebo silikonu. Tím disponují opláštěné ICS O-kroužky ideální vlastností pro statické utěsnění. FEP nebo PFA opláštění chrání elastické jádro před téměř všemi chemickými a mechanickými vlivy. Z této kombinace vzniká vysoká chemická odolnost při celnickém použití. Vynikající teplotní stabilita od 60°C až do + 220°C.

Povlakované ICS O-kroužky
Cílená optimalizace jakosti povrchu u ICS O-kroužků pokrytím prášky, speciálními tuky, emulzemi nebo lakováním. Základní eleastomer a k tomu nezávislá jakost povrchu se starají o optimální profil vlastností a zaručují hospodárnou montáž a spolehlivou těsnící funkci ICS O-kroužků. Opláštěné ICS O-kroužky od Simritu odstraňují montážní a aplikační problémy jako např. stisk-slip efekt nebo montážní poškození.

Usit- kroužky zvláštních tvarů a z nestandardních materiálů
Vedle Simrit standardního programu ICS O-kroužků ke statickému utěsnění např. šroubení a přírubového spojení dodáváme zvláštní tvary pro speciální případy použití, např. typy s elastomerem přetaženou postranní plochou, s kuželovým těsnícím náběhem nebo středícím dorazem na vnějším průměru. Tvar je přizpůsoben očekávané funkci.

Opěrné kroužky a spirálové opěrné kroužky
Podle šířky mezery, provozního tlaku a tvrdosti materiálu jsou ICS O-kroužky opatřeny opěrnými kroužky proti vniknutí do mezery. Vedle našeho standardního programu dodáváme opěrné kroužky také ze zvláštních materiálů ve zvláštních velikostech.

 

close
detail