PK Servis
E-mail Uložit PDF Tisknout

Speciální zakázkové těsnění

Speciální zákaznické těsnění

▪Zvláštní provedení elastomerní spojované a přesně tvarované díly

Profily z eleastomerů
Vytlačované zboží, nekonečné provedení, v řezu lepené (na místě). Použití: otočné věnce v zařízeních na využití větru, otočné kouřovody, tunelové vrtací stroje, velké uzavírací kryty a uzávěry, nakládací otvory.
Přednosti: specifické zákaznické profily odpovídají požadavkům na funkčnost; velké množství směsí upravených na provozní parametry, média a opotřebení.

Pneumaticky ovládané úchytky a přísavky
Tvarované díly pro automatizaci manipulační techniky. Jemně pracující vnitřní úchytky pro extrémně citlivé montážní pásy, přísavky pro hladké a vzduchu nepropustné úchytné plochy na obrobcích. Vedle normovaného dodavatelského programu máme velký počet typů a provedení pro speciální případy použití jakož i zhotovení s a bez kulového ventilu.

▪Zákaznické provedení elastomerní spojované a přesně tvarované díly

Zástrčkové spojení ze silikonu
Tvarované díly, které se přednostně používají jako izolační tělesa pro elektronické konstrukční prvky v automobilovém průmyslu.

Tvarované díly ze silikonového kaučuku
Těsnění, tvarované díly a membrány z pevného a kapalného silikonu jako zákazníkem specifikované řešení problému z kvalitních silikonových směsí.

Magnetické kotvy a magnetické jádra
Spojovací díly ze zmagnetovaného kovu s navulkanizovaných eleastomerem k utěsnění a tlumení v magnetických ventilech jakož i přesně tvarované díly k montáži kotev.
Optimalizace geometrie trysek FEM výpočtem, montáží přesně tvarovaného dílu a pružin na nosné těleso. Jako materiály jsou používány obvyklé eleastomery. Povlaky na přání zákazníka možné.

Ventilová tělesa, axiálně těsnící
Elastomerní nebo elastomerní spojovaný díl s nosnou částí z kovového materiálu (soustružený, vysekávaný nebo odlitek nebo z umělé hmoty (vstřikovaný díl) s otvírací a uzavírací funkcí ve ventilech. Vyrobitelná v téměř všech materiálových kombinacích, přizpůsobených každému případu použití.
Hospodárné řešení s vysokou funkční jistotou a životností.

Ventilová tělesa, vícefunkční
Konstrukční díl z elastomerního spojovacího dílu, skládající se z kovového materiálu (soustružený, vysekávaný nebo odlitek) nebo z umělé hmoty (vstřikovaný díl) na každý případ použití s odpovídajícím eleastomerem, mechanicky nebo chemicky navzájem spojeným. Ke spojení více funkcí jako např. těsnění, tlumení, vedení, středění, polohování. Velká volnost tvarování použitím umělohmotného nosného dílu. Hospodářské řešení redukcí konstrukčních dílů. Vysoká funkční jistota a životnost.

Zástrčkové díly/Plug and Seal Elements
Použití ke spojení dvou pouzder jakož i průchodek např. pro vodu, olej a vzduch.
Výhody: redukce počtu dílů; žádné ztráty mezi hadicovým spojením; jednoduchá montáž; akustické a mechanické odrušení přístrojů; kardanický účinek při dostatečném gumovém obložení, t.zn. osový /vrtaný přesah může být vyrovnán.

Tvarované díly PFT
Přesně tvarované díly k použití jako těsnící nebo tlumicí prvek. Vyznačuje se tvarem dle požadavku zákazníka a vysokou kvalitou materiálu. Ideálními materiály pro požadavky jako odolnost médiím, těsnost proti plynům jsou Simriz a butyl.

Odrušovací prvky
Elastomerní-kovové konstrukční prvky ke kmitavému a hlukovému odrušení, pružnému zavěšení jakož i utěsnění kovových dílů jako např. olejových vanách, hlavách válce na motorovém bloku, na vstřikovacích ventilech.

Mikrodíly
Malé nejmenší elastomerní spojovací díly přesně tvarované a vyvíjené individuálně dle potřeb zákazníků. Vyrobitelné v téměř všech materiálových kombinacích, přizpůsobených každému případu použití. Multifunkční vlastnosti kombinací rozdílných elastomerních a nosných materiálů jakož i funkčními spojeními jako např. těsnění, tlumení, vedení, magnetické řízení a počítačem vytvořená konstrukce formy k dosažení nejvyšší přesnosti a dodržení nejužších tolerancí.

Těsnění vík (spojení eleastomer- umělá hmota)
Nosné díly z termoplastů příp. duroplastů; cenově příznivé řešení komplexních geometrií ve srovnání s dlouhým kovovým opracováním.
Použití: těsnění krytů s multifunkční možností přišroubování/ různě přestavitelné funkce ventilu. Hospodárnost rozhoduje o postupu 2K nebo konvenční výrobě.

Těsnící desky/pogumované těsnicí plechy
Spojují více, často rozdílná těsnící místa mezi sebou. Použití m.j. jako spojení přírub u hydraulických a pneumatických řídících bloků. Snižují počet jednotlivých dílů a tím pracovní náklady. Přijímací vrtání mohou odpadnout, záměna jednotlivých dílů při montáži nebo opravě je vyloučena. Tlakově zatížitelné do 40 MPa. Materiály: NBR, EPDM, VMQ, HNBR, nosný díl hliník, ocel.

Pohonné prvky
Funkce: snížení nestejnoměrnosti v pohonech pro rovnoměrný komfortní běh. Elastomerní díl většinou 80 NR nebo HNBR pracuje jako elastická pružina a tlumič. Funkční konstrukce prostřednictvím FEM výpočtu.

Nasávací opěry
Úkol: elastomerní spojovací díl skládající se z kovové nosné výztuže k bezpečnému upevnění na hlavu válce a gumové trubky s optimalizovaným průřezem prodění pro dostatečný přívod vzduchu.

Teplotní vyrovnávací kotouče/reakční kotouče
Funkce: vyrovnání rozdílných teplotních roztažností od hliníkového pouzdra k ocelové hřídeli pro použití kuželíkových ložisek.
Oblast použití: ložiska;
Materály: FKM a HNBR;
Výhoda: znalost vlastností tepelné roztažnosti a zvládnutí extruze do mezery.

Vysekávané díly z pásů a deskové zboží
Materiálové know-how; bez tvářecího nástroje;
Zvláštnost: s oboustranným lepícím páskem k připevnění při nebo po montáži.

Vrtaná, vysekávaná a odpichovaná plochá těsnění z eleastomerů
Dodáváme vrtaná, vysekávaná, odpíchnutá nebo z hadice odříznutá plochá těsnění, s broušenými nebo nebroušenými plochami, ze všech vhodných Simrit standardních a zvláštních eleastomerů.
Výhoda: žádná nebo malá investice do formy, materiálové know-how.

Těsnění s čidlem, zástrčkou a ohebnou vodicí deskou
Provedení pružné vodící desky s elastomerním těsněním. Materiály vodící desky a eleastomeru mohou být zvoleny podle podmínek nasazení. Jedinečné řešení k utěsnění při současném snímání fyzikálních veličin v médiu, zabudovanou kabeláží a na vnějšku se nacházející zástrčce. Zjevnou redukcí dílů jsou sníženy náklady na pořízení, zkoušky, údržbu a montáž.

Konstrukční skupiny
Montáž konstrukčních skupin elastomerních spojovacích a přesně tvarovaných dílů. K dodání přemontované, vícedílné těsnící sady (moduly) se zabudovanými elastomerními spojovacími díly.

Eleastomer/PTFE spojení jako vysekávané díly
Výroba jako pásky nebo deskové zboží ve spojení s následným vyseknutím nebo vyvrtáním. Rozdělení funkcí: pryž přejímá elastické předpětí a statické utěsnění – PTFE redukuje tření na dynamicky utěsňované straně.

Těsnění klapek
Tvarované profilové díly pro použití v klapkových ventilech chemického a potravinářského průmyslu. Jako materiály přicházejí do úvahy přednostně FDA, BGA NWC odzkoušené elastomerní směsi na bázi VMQ, FKM a NBR.

Zaváděcí trysky
Snižují hluk, zabraňují parním rázům, rozdělují média rovnoměrně do zásobníku, odolné proti médiím a teplotám.
Hranice použití: tlak 1 MPa; teplota do 180°C.
Materiál: PTFE.

Isostatické výstelky
Armatur a trubek.
Příklady použití: čerpadla, ventily.
Materiál: PTFE.

Kapalné těsnění (IPG)
Představeno na příkladu upínacího ložiska pro kombajny, skládající se z umělohmotného pouzdra se zabudovaným stěračem a speciálně konstruovaným kapalným těsněním. Komplexní geometrie těsnění je vyrobena robotem bez tvarovací formy. Výhoda: Žádné náklady na formu, dobrá soudržnost těsnění s konstrukčním dílem, značné ulehčení montáže, nejsou nutné opravy formy, pouze změna programovatelného obrysu.

Kabelové svazky
PTFE tvarované díly vyrobené lisovacím postupem „spékání“. K izolaci kabelových vláken např. v sondách. Nízká dielektrická konstanta jakož i velká odolnost průrazu.
Teplotní oblast: -150°C až +220°C.

Mechanické spojovací díly
PTFE těsnící prvky např. pístní kroužky s přítlačným prvkem jsou již v závodě přemontovány na nosný díl, např. píst.
Výhoda: snížená doba zhotovení díky předem vyrobeným komponentům.

Manžety
Ražené břitové těsnění s paměťovým efektem, nižším třením, menší přítlačné síly proti těsněním s přítlačným prvkem.
Široká oblast použití v různých oborech.

Těsnící kroužky s a bez podpěry
PTFE zvláštní těsnění s elastomerním prvkem nebo kovovou pružinou k udržení přítlačné síly v různých oblastech teploty, jako doplněk ke standardní katalogové řadě pro hydrauliku.
Materiály: speciální směsi se zvláštními plnivy pro vysoké tribologické požadavky. Teplotní oblast je závislá na použitém elastomerním materiálu.

Vodicí prvky
Vodicí prvky s pravoúhlým průřezem zhotovené jako soustružený díl nebo z pásku. Přířezy pro každý libovolný průměr pístu nebo pístnice. Vodicí prvky jsou kvůli teplotní roztažnosti všeobecně opatřeny šikmým řezem. Zvláštní provedení se stupňovitým řezem k dodání na poptávku.

▪ Zákaznické provedení tekuté silikonové výrobky Lederer

Těsnící šňůry/Těsnění pouzder
Těsnící šňůry a těsnění pouzder z tekutého silikonu (LSR).
Výhody: Cenově příznivá výroba a dobrá stabilita proti povětrnosti a stárnutí. Tvrdost může být zvolena mezi 10 až 80 Shore A.

Dvoukomponentní spojované díly
Se samolepícím tekutým silikonem (LSR typy) se otvírají pro vývoj nové možnosti redukce nákladů a současně získat z jedné ruky spojované produkty s vysokou kvalitou. Částečně může být odstraněno mechanické spojení, případně může být podpořeno přilnavé spojení.
 
Těsnění a tvarované díly pro domácí přístroje, sanitární a lékařskou techniku
Použití, ve kterých tvarované díly vstupují do přímého kontaktu s vodou, přičemž do popředí se dostávají většinou dvě důležitá kriteria k použití kapalného silikonu (LSR). Zabránění usazování vápníku případně lehké rozpuštění usazenin na tvarovaném těsnění a uvolnění materiálu KTW, WRAS, BGvV a FDA. Proto tvarované díly z LSR přicházejí do úvahy nejen pro použití v sanitární technice, ale také v potravinářském průmyslu a v lékařství. Zvolené materiály jsou k dispozici také pro spojované díly.

Těsnění a tvarované díly pro mikroelektroniku, elektroniku a elektrotechniku
Na základě velmi dobré elektrické izolace v kombinaci s dobrou mechanickou trvalou zátěží a odolnosti světlu jsou tvarované díly používány jak v oblasti vodivosti světla, mikrospínačů, tak také ve střední a vysokonapěťové technice. Časté použití tvarovaných dílů z tekutého silikonu (LSR) je tam, kde jde o radiální utěsnění zástrček a zásuvek. Libovolné zbarvení s velkou výrobní přesností a  opakovatelnou přesností ve výrobním procesu hovoří pro použití.

 

close
detail