PK Servis
E-mail Uložit PDF Tisknout

Těsnění pístu a pístnice

Těsnění pístu a pístnice

▪ Těsnění pístu hydraulických komponent

Kompaktní těsnění Simko 300
Dvoudílné kompaktní těsnění (oboustranné) s polyuretanovým tvarovaným kroužkem a elastomerním pravoúhlým přítlačným kroužkem. Výhody: vysoká statická a dynamická těsnost, nízké tření a pohyb bez škubání. Přítlačný prvek zajišťuje velkou bezpečnost proti přetočení v montážním prostoru. Přepouštěcí kanály zabraňují efektu „bow-by".
Hranice použití: tlak 40 MPa; Teplota: -30 až 100°C; Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje na přesun zeminy, vysokozdvižné vozíky nebo zemědělské stroje.

Omegat OMK-MR, OMK-E
Dvoudílná sada k utěsnění pístu oboustrannému (OMK-MR) a jednostrannému (OMK-E), skládá se z profilovaného kroužku a O-kroužku jako přepínacího prvku.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30/-10 ......100/200°C ( v závislosti na materiálu);
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: manipulátory, autojeřáby, zemědělské stroje, hydraulické řídící stroje, lisy, standardní válce.

Omegat OMK-S
Dvoudílná těsnící sada k utěsnění pístu skládající se z PTFE tvarovaného kroužku a gumového profilovaného kroužku jako přepínacího prvku. OMK-ES je určen pro jednostranně zatěžované písty a je konstruována speciálně pro velké průměry a těžká hydraulická použití.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C
Rychlost : 5 m/s.

Drážkový kroužek NA 300
Jednostranný polyuretanový drážkový kroužek a asymetrickým profilem, zpětně posazeným těsnícím břitem a pevným usazením na vnějším průměru. Velmi dobrá statická a dynamická těsnost.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30 ......110°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: Stroje pro přesun zeminy, opěrné válce, lisy.

Drážkový kroužek TM 21
Těsnění pístu pro hydraulické válce, které jsou používány v těžkém průmyslu. Oděru odolný polyuretanový materiál dovoluje použití také při vysokých provozních požadavcích.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40 ......110°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: lisy, vstřikolisy, velké válce.

Sada drážkového kroužku T 18
Dvoudílná sada s aktivním opěrným kroužkem k utěsnění pístu jak jednostrannému , tak v uspořádání „back-to-back" oboustrannému.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, lodní hydraulika, vodní konstrukce, opěrné válce.

Kompaktní těsnění L 43
Pětidílné kompaktní těsnění k utěsnění oboustranně zatěžovaných pístů.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, zemědělské stroje, standardní válce.

Kompaktní těsnění L 27
Čtyřdílné kompaktní těsnění s aktivními opěrnými kroužky k utěsnění oboustranně zatěžovaných Pístů. Toto těsnění je vhodné pro velké mezery.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, vstřikolisy, lisy.

Kompaktní těsnění Simko 320
Třídílné kompaktní těsnění (oboustranné) skládající se z tkaninou zesíleného elastomerního těsnícího dílu a dvou vodících kroužků z vysoce oděru odolného polyamidu.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.

Kompaktní těsnění TFMA
Dvoudílné kompaktní těsnění (oboustranné) pro lehká použití, skládající se z profilovaného kroužku a O-kroužku jako přepínacího prvku. Pro malé montážní prostory a nízké tření. Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy, např. OMK-MR.
Hranice použití: tlak 16 MPa;
Teplota: -50......200°C (závislé na materiálu O-kroužku);
Rychlost 0,5 m/s.

Kompaktní těsnění T 19
Třídílné kompaktní těsnění oboustranně zatěžovaných pístů.
Hranice použití: tlak 21 MPa;
Teplota: -40......110°C;
Rychlost 1,5 m/s.
Příklady použití: zemědělské stroje, standardní válce.

Drážkové kroužky NA 150, NA 250, NA 400
Jednostranné elastomerní drážkové kroužky s asymetrickým profilem těsnícího břitu. Na 250/400 s opěrným
kroužkem jako ochranným prvkem proti vniknutí do mezery. NA 400 s tkaninovým zesílením na dynamické těsnící straně.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy jako např. NA 300, T 18.

Sady stříškových manžet EK, EKV.
Vícedílné těsnící sady k utěsnění pístu jak jednostrannému, tak v uspořádání „back-to-back" oboustrannému.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30/-15......100/140°C ( v závislosti na materiálu);
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: Hutě, lisy, nůžky na šrot, lodní hydraulika.

▪ Těsnění pístu pneumatických komponent

Drážkové kroužky NAP 300 a NAP 310
Těsnění pístu z oděru odolného polyuretanu s nesymetrickým profilem a speciálními těsnícími hranami. Kompaktní statický břit zaručuje bezpečné usazení v základu drážky.
Materiál: Simritan 80 AU 941.
Konstrukční řada NAP se hodí pro malé montážní prostory.

Drážkový kroužek NAPN
Těsnění pístu s nesymetrickým profilem. Velmi dobrá těsnost a nízké tření díky speciální těsnící hraně.
Materiál Simrit 72 NBR 709.

Kompletní píst TDUO P
Pro montáž hotově vyrobený, oboustranně zatížitelný kompletní píst se zabudovaným vedením. Jednoduché upevnění na pístnici bez přídavného těsnícího prvku. Provedení s radiálními přepouštěcími kanálky umožňuje bezpečnější tlakové rázy v konečných polohách.

Kompletní píst NADUOP
Pro montáž hotově vyrobený, oboustranně zatížitelný kompletní píst a ocelovým základním tělesem, navulkanizovanýmí dorazy a těsnícím břitem se speciální těsnící hranou.
Radiální přepouštěcí kanálky pro bezpečnější tlakové rázy v konečných polohách.
Materiál Simrit 72 NBR 708.

Kompletní píst Pneuko G
Pro montáž hotově vyrobený, oboustranně zatížitelný kompletní píst s velmi nízkou montážní výškou, základní těleso z lehkého kovu, těsněním a zabudovaným vedením. Jednoduché upevnění na pístnici bez přídavného těsnění.
Materiál těsnění Simrit 72 NBR 708.

Kompaktní těsnění KDN
Součást Neuka G. Oboustranně tlakově zatížitelné těsnění pístu s drážkami na čelní straně k aktivaci tlaku. Kompaktní provedení pro montážně krátký píst. Zaoblený těsnící profil a ohebný střední díl způsobující dobrou těsnost při nízkém tření a udržování účinného mazacího filmu.
Materiál: Simrit 72 NBR 708.

Airzet PR, PK
Oboustranně tlakově zatížitelné kompaktní těsnění (PR pro pístnici, PKpro píst) s drážkami na čelní straně k aktivaci tlaku (pouze PK).
Materiál: 80 NBR 245001.

Kompletní píst Pneuko M 210
Pro montáž hotově vyrobený, oboustranně zatížitelný kompletní píst se zabudovaným magnetem k přesnému polohování. Jednoduché upevnění na pístní tyč bez přídavných těsnících prvků.
Materiál: 75 FKM 181327.

Kompletní píst Pneuko M 310
Pro montáž hotově vyrobený, oboustranně zatížitelný kompletní píst se zabudovaným magnetem k přesnému polohování. Jednoduché upevnění na pístní tyč bez přídavných těsnících prvků.
Materiál: 80 AU 21000.

▪ Těsnění pístnice hydraulických komponent

Drážkový kroužek NI 300
Polyuretanový drážkový kroužek s asymetrickým profilem, zpětně posazeným těsnícím břitem a přídavným opěrným a těsnícím výstupkem na vnitřním průměru. NI 300 nabízí zvýšenou bezpečnost před vnikající nečistotou.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, opěrné válce, lisy.

Drážkový kroužek T 20
Asymetrický drážkový kroužek s kratším vnitřním břitem k utěsnění pístní tyče. T 20 je vhodný jako sekundární těsnění v těsnícím systému.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, vysokozdvižné vozíky, autojeřáby, sklápěcí zadní stěny u nákladních aut, zemědělské stroje, lisy, vstřikolisy, lodní hydraulika, opěrné a standardní válce.

Drážkový kroužek LF 300
Polyuretanový drážkový kroužek s asymetrickým profilem a speciálním rýhováním na dynamické těsnicí straně. LF 300 se vyznačuje nízkým třením a umožňuje pohyby bez škubání.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: mobilní hydraulika, vstřikolisy.

Drážkový kroužek TM 20
Těsnění pístnice pro hydraulické válce, které jsou používány v těžkém průmyslu. Oděru odolný polyuretanový materiál dovoluje použití také při vysokých provozních požadavcích.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40......110°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: lisy, vstřikolisy.

Kompaktní těsnění KI 320
Polyuretanové kompaktní těsnění se zabudovaným opěrným kroužkem, přídavnou opěrnou a těsnící hranou, prvky k axiální fixací v montážním prostoru a pevným usazením na vnějším průměru. KI 320 nabízí funkční jistotu také při vysokých tlacích a velkých šířkách mezery. Přídavná těsnící hrana zabraňuje kromě jiného vnikání nečistot.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -30......110°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: těžké stroje pro přesun zeminy, autojeřáby, teleskopické válce, opěrné válce.

Syprim SM
Dvoudílná těsnící sada k použití jako primární těsnění v kombinaci s drážkovým kroužkem (např. T20) uvnitř těsnícího systému.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -40......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, vysokozdvižné vozíky, zemědělské stroje, vstřikolisy, lodní hydraulika, opěrné válce.

Kompaktní těsnění KI 310
Polyuretanové kompaktní těsnění se symetrickým profilem a pevným usazením na vnějším průměru. KI 310 je obzvláště vhodné pro radiálně úzké montážní prostory. Ve srovnání s drážkovými kroužky úzké montážní prostory. Ve srovnání s drážkovými kroužky dovoluje KI 310 vyšší drsnost povrchu v drážce.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, vysokozdvižné vozíky, zemědělské stroje, válce pro řízení.

Omegat OMS MR
Skládá se z profilovaného kroužku s O-kroužkem jako přepínacím prvkem. Těsnění je používáno zpravidla uvnitř těsnícího systému.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30/-10......100/200°C (v závislosti na materiálu);
Rychlost 5 m/s.
Příklady použití: stroje pro přesun zeminy, vysokozdvižné vozíky, autojeřáby, zemědělské stroje, manipulátory, lisy, vstřikolisy, lodní hydraulika, opěrné a standardní válce.

Omegat PMS-S
Dvoudílná těsnící sada konstruovaná speciálně pro větší průměry.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: vysokozdvižné vozíky, manipulátory, lisy, vstřikolisy, lodní hydraulika, opěrné a standardní válce.

Drážkový kroužek T 24
Drážkový kroužek s asymetrickým profilem, zpětně usazeným vnitřním břitem, přídavnou opěrou a těsnící hranou a pevným usazením na vnějším průměru. Jednostranné těsnění pístnice speciálně pro teleskopické válce a radiálně úzké montážní prostory.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......110°C;
Rychlost 0,5 m/s.

Kompaktní těsnění TFMI
Dvoudílné kompaktní těsnění (oboustranné) pro lehká použití, skládající se z profilovaného kroužku a O-kroužku jako přepínacího prvku. Pro malé montážní prostory a nízké tření. Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy, např. OMS-MR.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -50......200°C (závislé na materiálu O-kroužku);
Rychlost 2 m/s.

Kompaktní těsnění KI 520
Elastomerní kompaktní těsnění s druhou těsnící hranou na dynamické a statické těsnící hraně a tkaninovým zesílením na dynamické straně a opěrným kroužkem jako ochranným prvkem proti vniknutí do mezery.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -30......100°C;Rychlost 0,5 m/s.
Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy, např. KI 320.

Drážkové kroužky NI 150, NI 250, NI 400
Jednostranné elastomerní drážkové kroužky s asymetrickým profilem těsnícího břitu. NI 250/400 s opěrným kroužkem jako ochranným prvkem proti vniknutí do mezery.
Hranice použití: tlak 40 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy LF 300, NI 300 a T 20.

Kloboučková manžeta H s/bez pružiny
Jednostranné břitové těsnění, částečně zatížené pružinou. Pro podřadná použití a náhradní potřebu.
Hranice použití: tlak 1 MPa;
Teplota: -30......100°C;
Rychlost 0,5 m/s.
Pro nové konstrukce doporučujeme modernější typy.

Sada drážkového kroužku T 23
Robustní dvoudílná sada se zkráceným vnitřním břitem a aktivním opěrným kroužkem, obzvláště při vysokých tlacích.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -40......110°C;Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: těžké stroje pro přesun zeminy, nůžky na šrot, opěrné válce.
Pro nové konstrukce doporučujeme moderní řadu KI 320.

Sady stříškových manžet ES ESV
Vícedílné těsnící sady k utěsnění pístnice skládající se z tlakového kroužku, manžet a opěrného kroužku. Sady mohou být montovány do rozměrově upravitelných a neupravitelných montážních prostor.
Hranice použití: tlak 50 MPa;
Teplota: -30/-15......100/140°C(v závislosti na materiálu);
Rychlost 0,5 m/s.
Příklady použití: hutě, lisy, nůžky na šrot, lodní hydrauliky, vodní konstrukce.

Kompaktní těsnění S 8
Alternativa k srážkovému kroužku T20 při malých rychlostech zdvihu.
Hranice použití: tlak 20 MPa;
Teplota: -15......140°C;
Rychlost 0,2 m/s.

▪ Těsnění pístní tyče a tlumící těsnění pneumatických komponent

Kombinovaný prvek AUNIPSL
Těsnění tyče/stěrač z oděru vzdorného polyuretanu bez kovového vyztužení se speciálními těsnícími hranami pro velmi dobrou těsnost při malém tření a udržování účinného mazacího filmu. Bezproblémová montáž bez zajišťovacího prvku a bez demontáže válce.
Materiál Simritan T 90 AU 924.

Kombinovaný prvek NIPSL 300(PU), NIPSL 310 (PU), NIPSL 200(NBR), NIPSL 210 (FKM)
Kombinovaný prvek těsnění-stírač bez kovového vyztužení se speciálními těsnícími hranami pro malé válce. Kombinované těsnění s malou potřebou místa.
Materiál: vysoce zatížitelný polyuretan Simritan 94 AU 925.

Kombinovaný prvek NISPL
Těsnění tyče/stěrač s kovovou výztuhou a speciálními těsnícími hranami. Dobrá těsnost při nízkém tření. Materiál Simrit 72 NBR 708. Montáž zvnějšku bez demontáže válce možná.

Kombinovaný prvek NI/SL SF
Těsnění tyče/stěrač bez kovové výztuhy pro miniaturní pneumatiku. Speciální těsnící hrany pro velmi dobou těsnost při malém tření a udržování účinného mazacího filmu. Materiál Simrit 90 NBR 108.

Tlumící těsnění tyče DIP
Tlumící těsnění se společnou funkcí zpětného ventilu pomocí axiálního těsnění, odstupňovaných dorazů a přepouštěcích kanálků. Konstantní, jistější funkce tlumení pomocí středicí automatiky. Materiál:Simrit 90 NBR 108.

Tlumící těsnění tyče AUDIP
Z oděru vzdorného polyuretanu pro velká zatížení. Se společnou funkcí zpětného ventilu pomocí axiálního těsnění, odstupňovaných dorazů a přepouštěcích kanálků. Konstantní, jistější funkce tlumení pomocí středicí automatiky. Materiál: Simritan 94 AU 925.

close
detail