PK Servis
E-mail Uložit PDF Tisknout

Ucpávkové šňůry

Ucpávkové šňůry

Ramilon
Ramilon se skládá z extrémně stabilního přírodního vlákna ramie, ketré je odolné proti hnilobě a zpuchření. Ramilon je schválen pro použití v potravinářském průmyslu (posudek státního zkušebního ústavu pro materiály - (MPA)).
Použití:křídlová čerpadla, rafinerie, mlýny, plunžrová čerpadla, vazové trubky
Hranice použití:
Křídlová čerpadla tlak 4 MPa; teplota: -30....120°C; rychlost: 12,5 m/s.
Plunžrová čerpadla : tlak 100 MPa; (komorová montáž); teplota: -30....120; rychlost: 2 m/s (komorová montáž).

Arostat
Arostat je vyroben z obzvláště jemné, oděru odolné aramidové příze. Vysoký podíl impregnace PTFE uzavírá bezpečně a trvale dráhy vzlínání v pleteném výrobku a činí tak Arostat téměř univerzálně použitelný v armaturách.
Použití:armatury, příruby zásobníků (jako plochý pásek).
Hranice použití: tlak 20 MPa; teplota: -50....250°C; hodnota pH 1...13

Arolan II
Arolan II se skládá z vysoce oděru odolné aramidové příze. Díky velké odolnosti oděru jakož i teplotnímu a chemickému spektru použití je Alolan II používán v určitých odvětvích průmyslu jako univerzální ucpávka.
Použití:křídlová čerpadla, rafinerie, mlýny , armatury.
Hranice nasazení: křídlová čerpadla tlak 2,5 MPa; teplota: -50....280°C; rychlost 26 m/s ; armatury tlak 10 MPa; teplota: -50....280°C; hodnota pH 1...13

Arochem S
Arochem S se skládá z obzvláště kluzné, teplotně stabilní příze PTFE - grafit. Ta zajišťuje ochranu hřídele, ale také bezvadný, krátkodobý chod na sucho. Oděru odolná aramidová příze na hranách zabraňuje vniknutí utěsňované spáry.
Použití:křídlová čerpadla, rafinerie, mlýny , plunžrová čerpadla, defibrátory.
Hranice nasazení: křídlová čerpadla tlak 2,5 MPa; teplota: -50....280°C; rychlost 2,5 m/s ;
Plunžrová čerpadla: tlak 25 MPa (komorová montáž); teplota: -50....280°C; rychlost 2 m/s;hodnota pH 1...13

Unistat
Unistat je vyráběn z grafitem plněné PTFE příze. Unistat je odolný tlaku a tepelně vodivý. Díky chemické odolnosti a velkému těsnícímu účinku je ucpávka obzvláště vhodná pro použití v chemickém průmyslu.
Použití:armatury, regulační ventily, plunžrová čerpadla.
Hranice nasazení: plunžrová čerpadla tlak 80 MPa (komorová montáž); teplota: -200....280°C; rychlost 2 m/s ;
Armatury: tlak 25 MPa ; teplota: -200....280°C; hodnota pH 0...14

Unichem
Mnichem je velmi ohebná PTFE ucpávka k těsnění hřídelí. Je předimpregnována disperzí PTFE a opatřena vysokým teplotám odolným silikonovým záběrovým kluzným prostředkem. Ucpávka je plastická, nepropouští vzlínání a má stálý objem.
Použití:křídlová čerpadla, příruby zásobníků (jako plochý pásek).
Hranice nasazení: tlak 1,5 MPa; teplota: -100....280°C; rychlost 8 m/s ; hodnota pH 0...14

Unival
Unival se skládá z grafitem plněné a naolejované PTFE příze. Díky speciální struktuře pletení jsou optimálně využity přednosti materiálu (malá roztažnost a vynikající tepelná vodivost).
Použití: křídlová čerpadla, sušičky, míchadla, armatury.
Hranice nasazení: křídlová čerpadla tlak 2,5 MPa ; teplota: -100....280°C; rychlost 20 m/s ;
Armatury: tlak 25 MPa (komorová montáž); teplota: -100....280°C; hodnota pH 0...14

Alchem
Alchem se skládá z čisté, předimregnované PTFE příze. Kvůli velmi těsnému pletení je ucpávka jen velmi málo stlačitelná. Alchem se vyznačuje nepatrným sedáním a velmi vysokou tvarovou stabilitou.
Použití:armatury, kuželová a plunžrová čerpadla.
Hranice nasazení: plunžrová čerpadla tlak 2,5 MPa (komorová montáž); teplota: -200....280°C; rychlost 2 m/s ;
Armatury: tlak 25 MPa ; teplota: -200....280°C; hodnota pH 0...14

Grafiflex
Grafiflex se vyznačuje nejvyšší odolností proti chemikáliím a teplotě, stejně jako nejlepším těsnícím účinkem a trvalou elasticitou. Ve všech teplotních cyklech nevzniká ani tečení za studena, ani nedochází ke stárnutí materiálu.
Použití: armatury
Hranice nasazení: tlak 100 MPa; teplota: -200....550°C (většina médií a vzduch); -200....700°C (pára);
-200....2500°C (inertní plyn); hodnota pH 0...14.

Grafiflex- těsnění vík
Grafiflex - těsnění vík jsou dodávány jako předlisované kroužky a své přednosti prokázaly v samotěsnících uzávěrech, např. ve velkých armaturách a ve vysokotlakých předehřívačích vody.
Použití: armatury
Hranice nasazení: tlak 100 MPa; teplota: -200....550°C (většina médií a vzduch); -200....700°C (pára);
-200....2500°C (inertní plyn); hodnota pH 0...14.

Carbosteam
Velni ohebná uhlíková příze je základním materiálem této vysokoteplotní ucpávky pro utěsnění armatur. Carbosteam je výborně odolný chemikáliím a teplotně stálý. Ucpávka má vynikající chování v komoře (zabraňuje vytlačování těsnění) a funguje jako stěrač (zachytává oděr grafitu).
Použití: armatury
Hranice nasazení: tlak 30 MPa; teplota: -30....400°C (většina médií a vzduchů); -200....550°C (pára).

G- Spezial S 6565
G- Spezial S je vyráběn z vysoce teplotně odolných, pružných grafitových pramenů. Tato tlaku velmi odolná pletená ucpávka má stejně vynikající těsnící chování, jako z páskového materiálu odvinuté kroužky z čistého grafitu. G - Spezial S nabízí výhodu variabilním použitím v servisech a při opravách. Oblastmi použití této ucpávky jsou převážně armatury a čerpadla. Ucpávka je odolná proti horké vodě, páře, plynům, olejům, kyselinám a louhům. U většiny médií leží její hranice použití u tlaku 450 bar a -200°C až +450°C . U páry je odolná až do +550°C.

G- Spezial
G- Spezial je vyráběn výlučně z vysoce teplotně odolných, pružných grafitových pramenů, které jsou vždy uprostřed vyztuženy tenkým drátem z inconelu. Tato tlaku velmi odolná pletená ucpávka má přesně vynikající těsnící chování, jako z páskového materiálu odvinuté kroužky z čistého grafitu.
Použití: armatury
Hranice nasazení: tlak 45 MPa; teplota: -200....400°C (většina médií a vzduchů); -200....550°C (pára).

Uniflex
Uniflex se skládá z ohebné speciální příze s vysokým podílem uhlíku a novým typem impregnace PTFE-grafit. Ucpávka se vyznačuje tím, že impregnace pevně drží v pleteném svazku i za vysoké teploty a zůstává uchována po celou dobu životnosti ucpávky. Tím může být Uniflex omezeně použit při chodu na sucho.
Použití: křídlová čerpadla
Hranice nasazení: tlak 2,5 MPa; teplota: -50....280°C; rychlost 25 m/s; hodnota: pH 1...13.

Kombilon
Kombilon se skládá z velmi kluzného, elastického kombinovaného materiálu DIAPLEX pleteného s uhlíkovou a PTFE přízí. Ucpávka je impregnována světlou, spojenou směsí PTFE a záběhovým kluzným prostředkem.
Použití: křídlová čerpadla, hnětače, míchače.
Hranice nasazení: křídlová čerpadla tlak 2,5 MPa; teplota: -100....280°C; rychlost 20 m/s; hodnota: pH 0...14.

Univerdit
Univerdit je vyroben z vytlačované, vláknově orientované PTFE směsi a je velmi kompaktní. Obzvláštními vlastnostmi jsou vysoká chemická odolnost a objemová stálost. Univerdit musí být zásadně montován s komorovými kroužky.
Použití: křídlová čerpadla, hnětače, armatury, regulační ventily
Hranice nasazení: Křídlová čerpadla tlak 2,5 MPa; teplota: -100....280°C; rychlost 6 m/s.
Armatury: tlak 16 MPa Komorová montáž); teplota: -30....250°C.

close
detail